Frågor & svar om våra tjänster

Nedan har vi samlat vanliga frågor. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Komma igång

Fakturering

Inkasso

Juridik

Du kan kräva betalning för gamla fakturor men det som kan hända är att de har preskriberats. Preskriptionstid i förhållandet mellan två näringsidkare är nästan alltid 10 år och mellan näringsidkare och konsument, för det mesta 3 år. En ny preskriptionsperiod börjar räknas från varje gång det sker ett sk preskriptionsavbrott, t ex att ett krav ställs ut eller att den betalningsskyldige gör en delbetalning. Notera att vid en rättsprocess är det den som åberopar preskriptionsavbrott som måste bevisa att avbrott skett, och det räcker inte med att bara ha skickat ut en påminnelse utan man måste visa att den betalningsskyldige faktiskt har varit medveten om avbrottet.