Juridik

Så här smidigt fungerar våra juridiska tjänster

1. Om din faktura bestrids

Om din kund bestrider fakturan går det tyvärr inte att föra ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten utan nästa åtgärd blir normalt att skicka in en stämningsansökan till domstol.

2. Diskussion med dig

För att du ska känna dig trygg har vår jurist en diskussion med dig om hur ni tillsammans på bästa sätt ska föra ärendet framåt. Kanske upprätta en dialog med motparten eller direkt lämna in en stämningsansökan till domstol? När ni gemensamt kommit fram till ett beslut så agerar vår jurist som ditt ombud. Ett första samtal med vår jurist är alltid gratis.

3. Tingsrätt

En stämning upprättas och lämnas till tingsrätten. Du underrättas kontinuerligt om vad som händer i ärendet och bestämmer själv hur involverad du vill vara. Vi är alltid tydliga med våra kostnader och för mindre ärenden har vi fasta priser. Om du har rättsskydd i din försäkring så hjälper vi dig att ta den i anspråk.