Inkasso

Så här smidigt fungerar våra inkassotjänster

1. Inkassokrav

Ärendet registreras och inkassokrav skickas ut. Vi avvaktar därefter enligt tidsfristen på kravet innan vi går vidare med nästa åtgärd.

2. Fortsatta åtgärder

Om det krävs, vidtar vi fortsatta åtgärder i ärendet enligt de rutiner vi avtalat. Det kan innebära en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

3. Betalning

När din kund betalar, avräknar vi beloppet och gör en utbetalning till dig tillsammans med en avräkning.

Vi sätter gemensamt...

... upp rutiner kring hur ärendet ska hanteras. Vi agerar och följer rutiner som passar för ditt företag.

Om din kund inte kan betala...

... sin skuld på kort sikt har vi möjlighet att erbjuda långtidsbevakning. Det innebär att vi aktivt över tid arbetar för att hitta lösningar för båda parter.

Om du efterfrågar...

... tekniska speciallösningar är vi alltid nyfikna och öppna för att hjälpa dig.