Miljöpolicy

Miljöpolicy

Att ta ansvar för vår natur och miljö är självklart för Cready!

Eftersom vi är ett tjänsteföretag är vårt miljöavtryck relativt litet. Men vi tycker ändå det är viktigt att försöka dra vårt strå till stacken och följer därför de riktlinjer som Naturvårdsverket satt upp för tjänsteföretag och på så sätt försöker vi bidra till att de nationella miljömålen förhoppningsvis kan uppfyllas.

I vår verksamhet används en stor mängd papper och det försöker vi ändra på genom att uppmuntra våra kunder att göra digitala utskick istället för via post. Och att i möjligaste mån kommunicerar vi både internt och externt på elektronisk väg. I vårt hållbarhetsarbete ingår även att vi återvinner allt kontorsmaterial, använder miljömärkt skrivpapper och att samtliga kontorsmaskiner är miljömärkta. När vi reser i tjänsten så väljer vi transportmedel som ger minsta möjliga miljöpåverkan men vi håller förstås allra helst distansmöten.

Vi arbetar kontinuerligt med miljömålen i hela leverantörs- och värdekedjan och miljökrav är alltid ett aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp. När vi köper in förbrukningsvaror ska dessa ha någon av de etablerade miljömärkningarna. Och den energi som förbrukas i vår verksamhet försöker vi i möjligaste mån köpa in från leverantörer som erbjuder energi från förnybara källor. Resurshushållning och kretsloppstänkande genomsyrar hela vår verksamhet.

Tycker du att det finns något mer vi kan göra för miljön? Hör gärna av dig och kom med förslag!