Har du fått ett brev

Vilket brev har du fått?

Faktura

Påminnelse

Inkassokrav

Har du fått en faktura?

Om du har fått en faktura från oss så innebär det att vi har fått i uppdrag att administrera fakturan. I brevet finns all information som du behöver för att betala.

Om något i fakturan inte stämmer, kontakta din leverantör i första hand. Kontaktuppgifter till leverantören finns i brevet. 

Har du fått en påminnelse?

Om du har fått en påminnelse så innebär det att en betalning inte inkommit från dig. I brevet finns all information som du behöver för att betala.

Om något i brevet inte stämmer, kontakta din leverantör i första hand. Kontaktuppgifter till leverantören finns i brevet. 

Har du fått ett inkassokrav?

Om du har fått ett inkassokrav så innebär det att vi fått i uppdrag från din leverantör att inkassera beloppet. I brevet finns all information som du behöver för att betala.

I det fall du inte har möjlighet att betala innan tidsfristen löper ut, kontakta oss. Om du inte betalar kravet eller hör av dig till oss finns det en risk att ärendet hamnar hos Kronofogemyndigheten.