Frågor & Svar

Nedan har vi samlat vanliga frågor. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Faktura

Betalningar

Inkasso

Kronofogden

Förfallodatum är det datumet som betalningen senast ska vara mottagaren tillhanda.

Det tar 1-3 dagar för en betalning att nå mottagaren. Om du gör betalningen på förfallodatum innebär det att betalningen inte kommer fram i tid. 

Efter förfallodatum skickas normalt en påminnelsefaktura ut. 

Om fel OCR-nummer har blivit angiven kommer betalningen inte kunna matchas automatiskt i våra system.

Hör av dig till oss och uppge vilket betalningsdatum, belopp och OCR-nummer som det gäller.