Frågor & Svar

Nedan har vi samlat vanliga frågor. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Faktura

Betalningar

Inkasso

Kronofogden

Cready erbjuder inkassotjänster åt företag. Om du har fått ett inkassokrav från oss innebär det att ett företag anlitat Cready för att inkassera skulden.

Du får inte en betalningsanmärkning i samband med att du får ett inkassokrav från oss.

Det gäller olika regler för privatpersoner och företag:

Privatpersoner:

När ett ärende lämnats in till Kronofogden och Fogden meddelat ett beslut i ditt ärende, ett sk utslag så får du en betalningsanmärkning. Det är dock inte Fogden som utfärdar betalningsanmärkningar utan det är kreditupplysningsföretagen. Du kan även i vissa fall få en betalningsanmärkning när det gäller skulder till stat eller kommun, t ex skatt eller underhållsstöd.

Du kan också få en betalningsanmärkning när beslut fattats om att inleda skuldsanering.

Företag:

Betalningsanmärkning utfärdas när Kronofogden erhållit en ansökan om betalningsföreläggande, dvs en ansökan om att någon vill få en skuld fastställd. Anmärkningen kommer kvarstå oavsett om skulden regleras eller ej. Betalningsanmärkning uppstår även när Fogden i sina register har uppgifter om skulder till stat eller kommun, t ex obetald bolagsskatt, trängselskatt etc. Notera att det inte är Fogden som utfärdar betalningsanmärkningar utan det är kreditupplysningsföretagen.

Om du inte har möjlighet att betala inkassokravet är det viktigt att du kontaktar oss omgående.

Vi kan ofta erbjuda en avbetalningsplan. 

Om du inte betalar inkassokravet och inte hör av dig till oss kan ärendet skickas vidare till Kronofogden.

Det kan medföra ytterligare kostnader för dig. Dessutom finns risken att en betalningsanmärkning skapas.