Hur fungerar egentligen inkasso?

En del avgifter som berör inkassoverksamhet är reglerade i lag och är inget som inkassobolagen kan överskrida i belopp. Såna avgifter är bla påminnelseavgiften (60 SEK), inkassoavgiften (180 SEK) och det arvode inkassobolagen får kräva i samband med ansökan om betalningsföreläggande (380 SEK).

Inkassoärendet inleds

Första steget i inkassoprocessen är att vi skickar ut ett inkassokrav mot din kund. En förutsättning för att inleda processen är att fakturan är förfallen och att din kund inte bestridit fakturan. 

Ärendet betalas

Creadys arvode är de avgifter som debiterats din kund, däribland påminnelseavgiften, inkassoavgiften och dröjsmålsräntan.

Då våra arvoden är momspliktiga kommer ni som kund att bli debiterad för momsen. Här kan du välja om du vill att vi drar momsen direkt i samband med betalning från din kund, eller om du vill att vi ska fakturera momsbeloppet.

Momsbeloppet ska redovisas som ingående moms och tillgodoräknas därmed vid eventuell momsredovisningen.  Exempelvis är momsen för påminnelseavgift är 15 SEK (25 % av 60 SEK), inkassoavgiften 45 SEK (25 % av 180 SEK).

Om inkassokravet inte betalas

Tyvärr kan situationen uppstå då din kund inte hört av sig och inte heller betalat inkassokravet. Möjligheten finns då att ta ärendet vidare med en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. 

Kronofogdens avgift för ansökan om betalningsföreläggande är 300 SEK. Om du som kund vill att vi går vidare med en ansökan om betalningsföreläggande kommer vi debitera dig för utlägget. 

Om din kund betalar sin skuld återfår du ansökningsavgiften på 300 SEK. 

Om ärendet bestrids av din kund

Ifall din kund bestrider ärendet kan vi inte längre handlägga det enligt den summariska processen. Nästa steg blir att driva ärendet i Tingsrätt. Innan vi inleder en stämningsansökan kommer vår jurist att diskutera ärendet med dig. 

Vid utslag från Kronofogden

Ansökan om betalningsföreläggande kan generera ett utslag i ärendet. Nästa steg är att ansöka om verkställighet med utslaget som grund. 

Kronofogdens avgift för ansökan om verkställighet är 600 SEK/avgiftsår (grundavgift). Om du som kund vill att vi går vidare med en ansökan om verkställighet kommer Kronofogden i första hand försöka utmäta grundavgiften av din kund.

Om inkassoärendet överförs till efterbevakning

Innan en ansökan om betalningsföreläggande skickas till Kronofogden rekommenderar vi att en kreditupplysning tas på din kund. Om kreditupplysning visar på att betalningsförmågan är låg, finns det risk för att betalning i närtid uteblir. Vi erbjuder då möjligheten att överföra ärendet till efterbevakning. 

Under efterbevakningen kontrollerar Cready löpande din kunds betalningsförmåga. Vi arbetar aktivt med att hitta lösningar och vidtar preskriptionsavbrytande åtgärder.

Om du väljer att återkalla ärendet

Om du någon gång i processen väljer att återkalla ärendet kommer Cready debitera dig för de uteblivna arvoden som blivit debiterade på din kund. Notera att även dröjsmålsräntan kommer bli debiterad.

Vid återkallelse när endast inkassokravet har skickats ut, blir du debiterad för inkassoavgiften (180 SEK), dröjsmålsräntan och eventuell påminnelseavgift (60 SEK).

Ifall ansökan om betalningsföreläggande har skickats till Kronofogden och du väljer att återkalla ärendet kommer arvoden vid betalningsföreläggande (380 SEK) att debiteras.