Frågor & Svar

Nedan har vi samlat vanliga frågor. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Faktura

Betalningar

Inkasso

Kronofogden

Cready erbjuder faktureringstjänster till företag. Om du har fått en faktura från oss innebär det att ett företag överlåtit administration av fakturan till Cready. 

Om en faktura inte är betalad och förfallodatum har passerat skickas normalt en påminnelsefaktura ut. Ofta tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK.

Om du fått en påminnelsefaktura ska du omgående betala den, annars kan fakturan övergå till ett inkassoärende.

Cready erbjuder faktureringstjänster till företag, däribland påminnelsehantering av fakturor. 

Om du har fått en påminnelsefaktura från oss innebär det att ett företag överlåtit administration av fakturan till Cready. 

Påminnelseavgiften debiteras normalt ut i samband med att en påminnelsefaktura skickas ut. 

Beloppet på en påminnelseavgift är enligt lag högst 60 SEK för privatpersoner, dock har myndigheter rätt att debitera ett högre belopp. 

Om du inte betalar påminnelsefakturan skickas normalt ett inkassokrav ut.

I samband med att inkassokrav skickas ut blir du debiterad en inkassoavgift på 180 SEK.